Mike Alasa 19, Belgrade, Serbia  |  office@east-diagnostics.com

Mike Alasa 19, Belgrade, Serbia  | office@east-diagnostics.com

Zymo Pure II

Učinite istraživanje efikasnijim i bržim uz ZymoPURE kitove za plazmidnu DNK za transfekciju sa pripremom koja traje manje od 20 minuta!

  • Bez endotoksina
  • Spremno za primenu
  • Ultra čisto

Preuzmite PDF brošuru na srpskom jeziku

Za dodatne informacije o Zymo Pure kitovima posetite stranicu proizvođača 

https://zymoresearch.eu/pages/zymopure